Regulamin

Regulamin korzystania z portalu SlubWaszychMarzen.pl

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z ogólnopolskiego, internetowego serwisu ślubnego SlubWaszychMarzen.pl.

Portal SlubWaszychMarzen.pl, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie. Użytkowanie portalu SlubWaszychmarzen.pl jest równoznaczne z bezwarunkowym zaakceptowaniem poniższych warunków.

1. Korzystanie z portalu SlubWaszychmarzen.pl jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich użytkowników portalu SlubWaszychmarzen.pl.

2. Portal SlubWaszychmarzen.pl służy wyłącznie celom informacyjnym. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczone dane i treści na portalu oraz ich aktualność.

3. Publikowane na stronach portalu SlubWaszychmarzen.pl informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Portal SlubWaszychmarzen.pl nie bierze odpowiedzialności za ich treść.

4. Teksty prezentowane w naszym portalu objęte są prawami autorskimi. Wykorzystywanie materiału objętego prawem autorskim bez zgody autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego.

5. Dodanie do katalogu firm SlubWaszychmarzen.pl jest płatne i odbywa się za pomocą formularzy na stronie. Aby wpis był widoczny musi być zaakceptowany przez administratora katalogu. W przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu, Wydawcy przysługuje prawo odmowy publikacji wpisu lub jego usunięcie.

6. Wypełniając formularz na stronie, zgadzają się Państwo na otrzymywanie informacji na podany w formularzu adres e-mail o możliwości reklamowania się na portalu SlubWaszychmarzen.pl, nowościach w naszym serwisie i na rynku z branży ślubno-weselnej.

7. Użytkownik dodając nowe treści, w tym głównie nowe wpisy do katalogu firm, wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez portal SlubWaszychmarzen.pl w celach promocyjnych. Nie jest dozwolone dodawanie informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ani aktualność publikowanych danych, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych. Za treść publikowanych treści odpowiadają wyłącznie użytkownicy.

Nie jest dozwolone dodawanie informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:

  • a. przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),

  • b. zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),

  • c. obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego),

  • d. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego),

  • e. propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),

  • f. propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),

  • g. zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego),

  • h. zawierają treści pornograficzne.

8. Odwiedzając portal SlubWaszychmarzen.pl i dodając dane do katalogu, użytkownicy wyrażają zgodę na zbieranie i wykorzystanie informacji przez portal SlubWaszychmarzen.pl.

9. Firmy dodane do katalogu firm mogą być w dowolnym momencie edytowane bądź usunięte przez osoby zgłaszające wpis za pośrednictwem administratorów strony. Wydawca dołoży wszelkich starań, aby zmiany zostały wprowadzane w możliwe krótkim czasie.

Akceptując powyższy Regulamin użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).

Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w portalu SlubWaszychmarzen.pl. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od chwili ich opublikowania w serwisie.