Ślub konkordatowy

Ślub konkordatowy jest alternatywą dla małżeństwa, które zawarło małżeństwo przed obliczem Boga, jednakże nie posiada aktu ślubu, w związku z niedopełnieniem formalności w Urzędzie Stanu cywilnego. Taką formę zaślubin w 1998 roku ustanowił możliwą Watykan na mocy odpowiedniej ustawy.

Więcej: Ślub konkordatowy

   

Ślub cywilny

Instytucją, która decyduje o zawarciu ślubu cywilnego jest Urząd Stanu Cywilnego. Dawniej dbano o to, by narzeczeni zawierali związek małżeński w świetle prawa cywilnego we własnym rejonie, dzisiaj odchodzi się od tego standardu, gdyż para młoda sama wyznacza instytucję, w której zamierza dopełnić formalności.

Więcej: Ślub cywilny

   

Ślub kościelny

Sprawy, które dotyczą osób decydujących się na ślub w kościele, nie różnią się dużo od tych, które należy załatwić biorąc ślub konkordatowy. Ważne jest, by nie zapomnieć tego, iż ślub kościelny nie jest uznawany w świetle prawa, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszym państwie.

Więcej: Ślub kościelny

   

Ślub z cudzoziemcem

Gdy jeden spośród narzeczonych jest cudzoziemcem, para zaś planuje się pobrać, nie istnieje tutaj duża odmienność procedur niż w przypadku małżeństwa zawieranego w Urzędzie Stanu Cywilnego. W naszym kraju istnieje jednak kilka reguł, a mianowicie: Więcej: Ślub z cudzoziemcem

   

Ślub przez pełnomocnika

W okolicznościach nie pozwalających na pojawieniu się obojgu młodym na ślubie, istnieje możliwość ślubu przez pełnomocnika. Takie przypadku rzadko się zdarzają, jednakże bywają pomocne w wyjątkowych sytuacjach, gdy np. jedna ze stron zawierających związek jest ciężko chora, leży w szpitalu bądź przebywa poza krajem.

Więcej: Ślub przez pełnomocnika

   

Ślub Polaków poza granicami Polski

Jak sytuacja ma się w przypadku naszych rodaków zamierzających wziać ślub poza granicami kraju? Tutaj należy szukać pomocy w polskich placówkach dyplomatycznych bądź też urzędach cywilnych istniejących w danym państwie.

Więcej: Ślub Polaków poza granicami Polski

   

Ślub mieszany, czyli zawarcie małżeństwa przez osoby różnych wyznań

Zdarza się, że w związek małżeński wchodzą osoby o różnych wyznaniach. W naszym kraju jako w większości katolickim, kościół nie przeciwstawia się takiej alternatywie, oczywiście o ile wiara jednej z osób nie jest przez niego potępiana bądź uznawana za sektę. Warunkiem podstawowym do zawarcia małżeństwa w naszym kraju poprzez kościół jest jednak przyjęcie chrzestu i w zasadzie to ono warunkuje, czy sakrament zostanie udzielony. Ponad to dla małżeństwa mieszanego będzie potrzebne poparcie biskupa. Aby je zdobyć, należy zgłosić się do proboszcza parafii, w której związek będzie zawierany, on zaś przekaże nasze prośby dalej. Narzeczeni składają ponad to przyrzeczenie, w którym obowiązują się wychować swoje dzieci pod sztandarem kościoła katolickiego i ochrzczą je, ponad to osoba należąca do tego kościoła musi zadeklarować, iż nie wyrzeknie się swojej wiary, a zawarty w kościele ślub z kimś wyznającym inną religię nie będzie ku temu pobudką.

Więcej: Ślub mieszany, czyli zawarcie małżeństwa przez osoby różnych wyznań